Roder Transparanta #082

Roder förhindra rotation från betet att gå vidare in i huvudlinan.

Används fördelaktigt vid trolling med Betesfisk, Spinnare, Blänkelänga mm

25,00 kr